Dėkojame $title $firstName $lastName už Jūsų užklausą.

Rezervacijos numeris: $reservationNumber
Nuomos sutarties numeris: $rentalAgreementNumber
Nuomos vieta: $rentalOffice
Kreipinys: $title
Vardas: $firstName
Pavardė: $lastName
Telefonas: $contact
El. paštas: $customerEmail
Komentaras: $comment