Gerb. $title $lastName,
Budget malonu patvirtinti užsakymą.
Jūsų rezervacijos numeris yra: $reservationNumber

Nuomos vieta: $rentalLocation
#if($StringUtils.isNotBlank($legalEntityName)) Budget šioje nuomos vietoje veiklą vykdo per $legalEntityName, todėl nuomos sutartis bus sudaroma su šia įmone. #end

Darbo valandos paėmimo dieną: $pickupOpeningHours
$rentalLocationPhoneNumber

Grąžinimo vieta: $returnLocation
Darbo valandos grąžinimo dieną: $returnOpeningHours
$returnLocationPhoneNumber

Automobilio grupė: Grupė $carGroupCode ($carGroupMakeModel ar atitikmuo)
Atkreipkite dėmesį, jog Budget užsakote automobilio grupę, tačiau ne konkretų modelį ar variklio tūrį.

$fuelPolicy

Neatšaukimo/ neatvyko mokestis:
Neatšaukimo mokestis yra 40 Euros/40 GBP jis yra taikomas tuo atveju, kai neatvykstate nuomotis automobilio ir neatšaukiate savo užsakymo. Šio mokesčio galite išvengti užsakymą atšaukdami iki rezervacijoje numatomo nuomos pradžios laiko.

Užsakymo sąlygos
Prašome peržiūrėti Užsakymo sąlygos ($bookingLinkUrl), kur rasite daugiau informacijos apie užsakymo atšaukimą, bei su tuo susijusius taikomus mokesčius ir kaip galite atgauti dalį ar visą apmokėjimą.

Svarbi nuomos vietos informacija
Mes rekomenduojame susipažinti su Nuomos vietos sąlygomis ($irliLinkUrl), kur rasite daugiau naudingos, su Jūsų nuoma susijusius informacijos.

Mes rimtai žiūrime į mūsų klientų aptarnavimą ir todėl esame Europos Automobilių Nuomos Taikinimo Tarnybos dalyvaujantis narys (ECRCS). ECRCS savarankiškai peržiūri ginčus be jokių papildomų išlaidų klientams. Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, galite per BUDGET perduoti savo pretenziją į ECRCS per 30 dienų , parašydami savo bylos arba nuomos sutarties numerį. Atkreipkite dėmesį, kad visa korespondencija su ECRCS turi būti anglų kalba.

Susisiekite su mumis el. paštu: customerservice@budget.lt.


Dėkojame, jog pasirinkote Budget.