Teisinės nuostatos

 

Rezervavimas šioje svetainėje
Rezervacija (patvirtinta arba nepatvirtinta) nėra paslaugų teikimo sutartis. Sutartis bus sudaroma nuomos metu ir bus reglamentuojame nuomos šalies įstatymais.

Budget SVETAINĖS NAUDOTOJO SUTARTIS

Bendra informacija
Puslapis ir rezervacinė sistema (kartu vadinami "svetaine") priklauso ir yra valdomi Budget Lietuva ("Litideal" UAB), buveinės adresas: Laisvės pr.3, Vilnius, LT-04215, Lietuva. Todėl mūsų "Sąlygose ir reikalavimuose" vartojami terminai "mes", "mūsų", "mums" reiškia Budget. Jūsų naudojimasis šia svetaine yra sutikimas laikytis mūsų "Sąlygų ir reikalavimai". Tuo atveju, jei nesutinkate su nurodytomis sąlygos, negalite naudotis šia svetaine.

Duomenų apsauga
Bet kokia asmeninė informaciją, kurią pateikiate mums šioje svetainėje, bus naudojama pagal mūsų numatytas Privatumo Politikos sąlygas.

Rezervacijos naudojimas
Šios svetainės rezervacinė sistema yra skirta atlikti savo asmeniniams ir kartu keliaujančių asmenų užsakymams, kuriuose nurodoma teisinga informacija. Užsakymuose negali būti nurodytos klaidingos informacijos, ar spekuliuojama jais. Piknaudžiavimas rezervacine sistema gali turėti pasekmių, taip pat toks vartotas gali būti blokuojamas ir nebeturėti prieigos prie šios sistemos.

Nuosavybės teisės
Visi prekių ženklai, autorinės teisės, duomenų bazės ir kitos intelektualinės nuosavybės teisės pateikiamos šioje svetainėje (taip pat šios svetainės informacijos pateikimas), kartu su pagrindiniu programinės įrangos kodu priklauso tiesiogiai mums ar mūsų licencijos išdavėjui. Be mūsų išankstinio, rašytinio sutikimo, Jūs negalite (visiškai ar iš dalies) kopijuoti, keisti, skelbti, transliuoti, platinti, parduoti ar perparduoti bet kokią medžiagą, esančią šioje svetainėje ar pagrindiniame programinės įrangos kontekste. Tačiau šios svetainės turinį galima atsisiųsti, atsispausdinti ar nukopijuoti asmeniniam nekomerciniam naudojimui.

Numatytasis naudojimas
Jūs galite naudotis šia svetaine tik laikydamiesi numatytų "Sąlygų ir reikalavimų" ir tik teisėtais ir tinkamais tikslais, įskaitant LR galiojančių įstatymų, nuostatų ir reglamentų laikymąsi; ar bet kokios kitos šalies iš kurios naudojatės šią svetaine.

Jūs sutinkate, su:

  • šioje svetainėje neskelbti, neparduoti, neplatinti bet kokios informacijos, kuri gali būti kenksminga, nepadori ar šmeižiamojo pobūdžio ar kaip nors kitaip neteisėta;
  • nenaudoti šios svetainės jokiu būdu, kuris gali pažeisti kieno nors kito teises;
  • neatlikti neteisėtų, neteisingų ar bet kokių apgaulingų užsakymų;
  • nenaudoti jokios programinės įrangos ar prietaiso, kuris galėtų sutrikdyti svetainės darbą ar kitaip jį įtakoti; įskaitant, bet kokių failų įkėlimą ar paleidimą, kuriuose gali būti sugadintų duomenų ar virusų.
  • neapriboti, nekeisti ir netrukdyti šios svetainės ar jos programinės įrangos veiklos ir pateikimo;
  • nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų įtakoti negrįstą ir neproporcingai didelę šios svetainės apkrovą;
  • nebandyti gauti jokios neteisėtos prieigos prie mūsų tinklų;
  • nenaudoti rezervacinės sistemos taip, jog tai trukdytų kitiems vartotojams.

Nepažeisdami jokių kitų mūsų teisių (teisinių nuostatų ar kitų) mes pasiliekame teisę:

  • atšaukti užsakymus be įspėjimo arba/ ir;
  • blokuoti naudojimąsi svetaine.

tais atvejais, kai įtariame (savo nuožiūra), jog buvo pažeistos mūsų "Sąlygos ir reikalavimai".

Šios svetainės pakeitimai
Mes galime koreguoti ar keisti pateikiamą informaciją, paslaugas, produktus ar kitą, kas nurodytą šioje svetainėje; arba panaikinti prieigą prie svetainės bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo. Mes taip pat galime keisti svetainėje nurodytas "Sąlygas ir reikalavimus", bei visas nurodytas taisykles ir nuostatus ir tokie pakeitimai įsigalioja iškart po pakeitimo. Todėl Jūsų prieiga prie svetainės ir naudojimasis ja yra laikoma Jūsų sutikimu su šioje svetainėje pakeistomis sąlygomis ar nuostatomis.

Nuorodos į kitas svetaines
Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Mes nerekomenduojame jokių kitų svetainių ir neprisiimame atsakomybės už informaciją, paslaugas ir produktus, kurie juose skelbiami ar pasiekiami per kitas svetaines. Jūsų prieiga prie tokių tinklapių ir jų naudojimas išlieka Jūsų pačių rizika.

Internetinis el. paštas
Internetu siunčiami pranešimai negali būti visiškai saugūs, nes gali būti perimti, prarasti ar kitaip sugadinti. Todėl mes nesame atsakingi už jokį internetu siunčiamą el. laišką, nepriklausomai nuo to ar jį siunčiame mes Jums, ar Jūs mums.

Reprezentacija
Mes negarantuojame, jog Jūsų prieiga prie svetainės bus nuolatinė ir nenutrūkstama ir be klaidų, arba kad bet kokia informacija, duomenys, turinys, programinė įranga ar kita medžiaga, kuri pateikiama šioje svetainėje, neturės jokių klaidų, trikdžių, "Trojan" ar kitų virusų ar bet kokių kitų kenksmingų komponentų.

Saugumas
Mes imsimės visų būtinų priemonių, kurios reikalingos užtikrinti, jog Jūsų informacija, kurią pateikėte šioje svetainėje naudodamiesi rezervacine sistema liktų konfidenciali ir apsaugota nuo nepatvirtintos prieigos. Tačiau mes negarantuojame apsaugos ir nebūsime atsakingibet kokio neteisėto naudojimo atveju.

Atsakomybės apribojimas
Jokių būdu nebūsime atsakingi už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specialius, baudžiamuosius, pavyzdinius ar pasekmių nuostolius, ar atsiradusius dėl prieigos prie šios svetainės naudojimo, taip pat dėl Jūsų prieigos prie anksčiau minėtų kitų svetainių; įskaitant pelno nuostolį ar pan. įskaitant/ neįskaitant kitų šalių nuostolį, atsižvelgiant į sutarties pažeidimą, atsakomybę už produktą ar kt. net jei būtų informuota apie tokios žalos galimybę.

Nei vienas "Sąlygose ir reikalavimuose" nurodytų punktų nenurodo mūsų atsakomybės mirties ar asmens sužalojimo atveju dėl neteisingos, klaidinančio informacijos pateikimo.

Garantijos atsisakymas
Šioje svetainėje gali pasitaikyti klaidų publikuojamoje informacija, paslaugų pateikime ar bet kokioje kitoje medžiagoje, bei galimi kiti netikslumai ar spausdinimo klaidos. Čia pateikiama informacija yra periodiškai keičiama. Mes galime bet kuriuo metu atlikti patobulinimus ar pakeitimus.

Mes neatstovaujame ir neužtikriname tinklapyje pateikiamos informacijos, paslaugų ar kitų komponentų kokybės. Visa informacija, paslaugos ir kita yra pateikiama "čia ir dabar". Mes, tiek kiek leidžia įstatymai, atsisakome visų garantijų ir sąlygų, kurios susijusios su informacija, paslaugomis ir kitais komponentais, įskaitant numanomas garantijas ir tinkamumą prekybai, tinkamumą pagal paskirtį, bei nuosavybės teisę ir pažeidimus.

Kompensacija
Jūs sutinkate atlyginti žalą, saugoti mus nuo bet kokios žalos, nuostolių, pretenzijų ar kitų išlaidų (įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius), susijusių su mūsų "Sąlygų ir reikalavimų" pažeidimu.

Kita
Mūsų "Sąlygose ir reikalavimuose" pateikiama visa informacija, kuri yra susijusi su Jūsų sutartimi su mumis. Jokia kita žodinė ar rašytinė pastaba (įskaitant informaciją, kuri paskelbtoje bet kokiame reklaminiame lankstinuke) nebus įtraukta.

Jūsų naudojimasis šia svetaine, bet kokios medžiagos atsisiuntimas iš jos, ir bet koks numatytų "Sąlygų ir reikalavimų" naudojimas yra aiškinamas pagal LR įstatymus ir Jūs sutinkate jų laikytis.

Autorinės teisės ir informacija dėl Avis naudojamo automobilių skaitmeninius atvaizdus

"Automotive Images", Autorinės teisės 2000 – 2016 "izmo", Inc. Visos teisės saugomos. Svetainėje esantys "Toyota" automobilių atvaizdai priklauso "izmo Inc" ir yra saugomi pagal JAV naudojamus tarptautinius vartotojų teisių reikalavimus. Bet kokia prieiga prie šių atvaizdų ar jų naudojimas yra reglamentuojamas ir ribojamas atskirų sutarčių bei sąlygų. Bet koks neteisėtas šių vaizdų naudojimas, perpardavimas, platinimas, parsisiuntimas, keitimas ar įrašymas yra griežtai draudžiamas.